Latvijas 2017.gada atklātais čempionāts ložu šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem – cilvēkiem ar invaliditāti.

Latvijas 2017. gada atklātais čempionāts ložu šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem – cilvēkiem ar invaliditāti notiks 2017. gada 1. februārī Tukuma šautuvē, Melnezera ielā 1, sacensību sākums, starts pulkst.10:00. 

Galvenais tiesnesis un tiesnesis: Z.Markainis, M.Jansons, L.Strautmanis.

Sacensību dalībnieki:
Sacensībās var piedalīties individuāli vai komandās, komandas sastāvā - divi dalībnieki.

Piedalās: Invalīdi, invalīdi no sporta klubiem un invalīdu biedrību biedri.

 

0 komentāru

Lasi vairāk

Dobeles invalīdu biedrības 2016.gada atklātais čempionāts invalīdiem šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem.

Sacensības notiks 2016. gada 14. maijā Dobelē, Īles ielā 1 (pretī slimnīcai) sporta skolas šautuvē. Sacensību sākums pulkst. 10:00
 
Sacensībās var piedalīties Invalīdu sporta kluba un invalīdu biedrību biedri un komandas. Komandu sastāvs – 3 dalībnieki. Komandu skaits – neierobežots. Komandas sastāvā jābūt vienai sievietei.

 

0 komentāru

Lasi vairāk

Šaušanas sacensības

6.maijā 2006.gadā Dobelē notiks Dobeles invalīdu biedrības 2006.gada invalīdu atklātais čempionāts šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem. SIA "Jakubs" dāvātā ceļojošā kausa izcīņa.

Sacensības notiks Dobelē, Īles ielā 1 (pretī slimnīcai) sporta skolas šautuvē. Sacensību sākums pulkst. 11:00.

Sacensībās var piedalīties Invalīdu sporta kluba un invalīdu biedrību biedri un komandas. Komandu sastāvs - 2 vīrieši un 1 sieviete. Komandu skaits - neierobežots.

Dalībnieku

 

0 komentāru

Lasi vairāk

Šaušanas sacensības

Vēlos atgādināt par to, ka sestdien 23. aprīlī notiks šaušanas sacensības invalīdiem. Sacensību sākums plkst. 11.00, Šaušanas sporta klubā Dunavas ielā 13 Rīgā, (pie Krasta ielas) tās organizē un vada LR Šaušanas Federācija.

Sīkākai informācijai zvanīt Aelitai Kodorei Tel. 77 36 646; 6497954 vai Latvijas Šaušanas Federācijā tel/fax 7294716 mob.tel.9140420 e-pasts latsaufed@inbox.lv

 

5 komentāru

Lasi vairāk

Invalīdu atklātais Čempionāts šaušanā

Sacensības notiks 12.12. Krustabaznīcas ielā 9 , NBS SK tenisa zālē . Sacensību sākums plkst. 11.00, tās organizē un vada LR Šaušanas Federācija.

Sacensībās var piedalīties LIRSF klubu biedri un komandas. Komandu sastāvs 2 vīri un 1 sieviete. Komandu skaits no kluba neierobežots.

Programma.
Šaušana ar pneimatisko šauteni, distance 10m, 5 piešaudes šāvieni, 20 ieskaites šāvieni, laiks 30 min., stāvoklis brīvs.

Dalībnieku

 

0 komentāru

Lasi vairāk
Atgriezties uz augšu